Utifrån barnkonventionen och för att skydda barn & unga mot sexualbrott och andra grova brott, begär Vestur & GHSK som ägare av Göteborg Horse Park in utdrag ur belastningsregistret från ledare och tränare fyllda 15 år och äldre, som nyttjar vår anläggning för aktiviteter med regelbunden kontakt med barn under 18år.

Att begära in registerutdrag är en del av ett förebyggande arbete och något som ska gälla lika för alla oavsett hur länge en person verkat i föreningen eller hur väl man känner varandra. Föreningens styrelse är ansvarig för att kontrollen genomförs, detta kan inte överlåtas till annan. Som riktlinje gäller följande: för nyttjande av islandshästbanorna visas utdrag för styrelsemedlem i Vestur och för nyttjande av paddocken visas utdrag för styrelsemedlem i GHSK.

Observera att då föreningar hyr eller nyttjar vår anläggning till aktiviteter har eget ansvar & skyldighet att i enlighet med Barnkonventionen och Riksidrottsförbundets beslut själva ha begärt in utdrag från de tränare/ledare de anlitar.

Hur går ni tillväga?
– Ni begär ett registerutdrag på polisens hemsida, https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/ovrigt-arbete-och-kontakt-med-barn/
– Ni visar upp utdraget för en styrelsemedlem i Vestur eller GHSK, eller för styrelsemedlem i den förening som anlitat er för uppdraget. Respektive förening ansvarar för att utdraget är uppvisat innan någon bokning kan göras av anläggningen.

För mer information till barnkonventionen och begäran av registerutdrag läs på:
https://www.rf.se/RFarbetarmed/Tryggidrott
https://www.ridsport.se/Aktuellt/Egnanyheter/2019/begransatregisterutdragskavisasfranarsskiftet
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/barnkonventionen-som-svensk-lag/