Hyra paddocken för enskild ridning eller evenemang

Priserna gäller från och med 2020-01-01.

Årskort & Engångsridning & Privat bokning

Paddocken vinterunderhålls ej. 

Årskort

2500kr Årskort (icke medlem i GHSK)
1800kr Årskort (medlem i GHSK)

300kr i deposition för nyckeltag till grinden tillkommer, återfås vid återlämnande av tag.

Årskort gäller i 12 månader från inköpsdatum.
För medlemspris krävs medlemskap under hela årskortsperioden samt funktionärsinsats enligt GHSKs riktlinjer för medlemskap.
Årskort återbetalas ej och kan inte heller pausas.
Årskortet är personligt och gäller för max 2 hästar, för att lägga till fler hästar eller medryttare på hästen årskortet avser betalar man 500kr/st – namn på hästar och ryttare skall alltid meddelas så det finns registrerat vid eventuell kontroll.
För årskortsinnehavare krävs ingen förbokning för enskild ridning, men kolla alltid i kalendern så det inte är bokat/stängt för annat evenemang.
Nyckeltag till grinden krävs för att komma in på området.

Maila info@gbghorsepark.se för att beställa ditt årskort.
Ange namn, adress, telefon, mail och personnummer.
Du beställer samtidigt din nyckel­tag, därefter får du en faktura från oss och när den är betald får du tagg och kort!

Alla som nyttjar anläggningen ska följa GHP´s ordningsregler.

OBS! Paddocken vinterunderhålles ej.

Engångsridning

Vid arrangerad träning/aktivitet:
150kr per tillfälle och ekipage (icke medlem i GHSK)
100kr per tillfälle och ekipage (medlemmar i GHSK)

Självständig ridning:
200kr per tillfälle och ekipage (icke medlem i GHSK)
150kr per tillfälle och ekipage (medlemmar i GHSK)

Vid självständig swishar du avgiften till 123 56 27 666, märk “Engångsridning” samt mailar en printscreen på betalningen till ekonomi@ghsk.se
Behöver du en kod till grinden måste du maila senast 3 dagar innan.

Du ansvarar själv för att kolla i kalendern att anläggningen är ledig när du tänkt åka dit och inte är bokad/stängd för annat evenemang.

Alla som nyttjar anläggningen ska följa GHP´s ordningsregler.

Privat bokning

Bokning av banan för privat ridning, det vill säga att ingen annan rider samtidigt. 
Avser bokningar i maximalt 4h och på vardagar, privat bokning på helgdagar kan godkännas från fall till fall med relativt kort varsel, vid intresse kontakta oss på info@gbghorsepark.se

200kr/h + engångsavgift per ekipage för paddocken.

För bokning mailar du till info@ghsk.se minst 3 dagar före och uppger tider och antal ryttare, du får då en engångskod till grinden mot att du swishat avgiften.

Alla som nyttjar anläggningen ska följa GHP´s ordningsregler.

Bokning för evenemang

Högsäsong (april-september)

Inplanerade informationsträffar 2021 och anmälan till dessa kommer inom kort.

Hyra heldag eller helgdag

Hus 2000kr/dag alternativt 4000kr för hel tävling
Avgift per start 70 kr/start och dag (80kr/ekipage och dag gäller för MG samt körning*)

Minimidebitering om 6500kr/dag.

Bokningavgift om 3000kr erlägges vid bokning av anläggningen, detta belopp dras sedan av från slutfakturan.
Avbokning skall göras senast 21 dagar innan bokat datum, annars debiteras sen avbokning med 75% av minimibeloppet med avdrag för bokningsavgiften som redan är betald.

VAD GÄLLER?
Anläggningen i sin helhet ingår inkl hinderpark, dressyrstaket, avspärrningar, domartorn inkl 1st dator, domarbås, sekretariat inkl 1st dator och 1st skrivare, ljudanläggning, fyrhjuling, traktor, harvar och vält.
I hyran ingår även 1st personal som sköter 1st traktor och vattnar/harvar efter väder. (* Ingår ej i priset för MG samt körning, där ingår endast preparering av banor före och efter evenemang, under evenemanget sköts detta av arrangören själv.)
Ni ansvarar själva för övrig banpreparering och underhåll.
Tillgång till anläggningen från 17.00 dagen innan, om inte annat avtalats vid bokning.
Ni ansvarar själva för att ordna tidtagning för hopptävling, både automatisk (finns att hyra på anläggningen från GHSK) och manuell, samt startsignaler för dressyren.
Efter avslutat evenemang återställs anläggningen, huset städas enligt checklista och ni fyller dessutom i checklistan för avslutat evenemang som lämnas i samband med återlämnande av nyckeln.

KRAV:
– Hyrestagaren skall vid bokning uppge officiella funktionärer för evenemanget.
– Hyrestagaren skall ha medverkat vid specifikt utlyst informationsträff innan evenemanget äger rum.

Hyra vardagskväll

Hus 500kr/kväll
Avgift per start 70kr/start
Minimidebitering 1500kr/kväll.
Bokningavgift om 500kr erlägges vid bokning av anläggningen, detta belopp dras sedan av från slutfakturan.
Avbokning skall göras senast 4 dagar innan bokat datum, annars debiteras sen avbokning med 75% av minimibeloppet med avdrag för bokningsavgiften som redan är betald.

VAD GÄLLER?
Anläggningen i sin helhet ingår inkl hinderpark, dressyrstaket, avspärrningar, domartorn inkl 1st dator, domarbås, sekretariat inkl 1st dator och 1st skrivare, ljudanläggning, fyrhjuling, harv och vält.
Ni ansvarar själva för banpreparering och underhåll.
Tillgång till anläggningen från 15.00 samma dag, om inte annat avtalats vid bokning.
Ni ansvarar själva för att ordna tidtagning för hopptävling, både automatisk (finns att hyra på anläggningen från GHSK) och manuell, samt startsignaler för dressyren.
Efter avslutat evenemang återställs anläggningen, huset städas enligt checklista och ni fyller dessutom i checklistan för avslutat evenemang som lämnas i samband med återlämnande av nyckeln.

KRAV:
– Hyrestagaren skall vid bokning uppge officiella funktionärer för evenemanget.
– Hyrestagaren skall ha medverkat vid specifikt utlyst informationsträff innan evenemanget äger rum.

Bokning för evenemang

Lågsäsong (oktober-mars)

Inplanerade informationsträffar 2021 och anmälan till dessa kommer inom kort.

Hyra heldag eller helgdag

Hus 2000kr/dag alternativt 3000kr för hel tävling
Avgift per start 50 kr/start och dag (80kr/ekipage och dag gäller för MG samt körning)

Minimidebitering om 3000kr/dag.

Bokningavgift om 2000kr erlägges vid bokning av anläggningen, detta belopp dras sedan av från slutfakturan.
Avbokning skall göras senast 21 dagar innan bokat datum, annars debiteras sen avbokning med 75% av minimibeloppet med avdrag för bokningsavgiften som redan är betald.

VAD GÄLLER?
Anläggningen i sin helhet ingår inkl hinderpark, dressyrstaket, avspärrningar, domartorn inkl 1st dator, domarbås, sekretariat inkl 1st dator och 1st skrivare, ljudanläggning, fyrhjuling, traktor, harvar och vält.
Ni ansvarar själva för övrig banpreparering och underhåll.
Tillgång till anläggningen från 17.00 dagen innan, om inte annat avtalats vid bokning.
Ni ansvarar själva för att ordna tidtagning för hopptävling, både automatisk (finns att hyra på anläggningen från GHSK) och manuell, samt startsignaler för dressyren.
Efter avslutat evenemang återställs anläggningen, huset städas enligt checklista och ni fyller dessutom i checklistan för avslutat evenemang som lämnas i samband med återlämnande av nyckeln.

KRAV:
– Hyrestagaren skall vid bokning uppge officiella funktionärer för evenemanget.
– Hyrestagaren skall ha medverkat vid specifikt utlyst informationsträff innan evenemanget äger rum.

Hyra vardagskväll

Hus 500kr/kväll
Avgift per start 50kr/start

Minimidebitering 1000kr/kväll.

Bokningavgift om 500kr erlägges vid bokning av anläggningen, detta belopp dras sedan av från slutfakturan.
Avbokning skall göras senast 4 dagar innan bokat datum, annars debiteras sen avbokning med 75% av minimibeloppet med avdrag för bokningsavgiften som redan är betald.

VAD GÄLLER?
Anläggningen i sin helhet ingår inkl hinderpark, dressyrstaket, avspärrningar, domartorn inkl 1st dator, domarbås, sekretariat inkl 1st dator och 1st skrivare, ljudanläggning, fyrhjuling, harv och vält.
Ni ansvarar själva för banpreparering och underhåll.
Tillgång till anläggningen från 15.00 samma dag, om inte annat avtalats vid bokning.
Ni ansvarar själva för att ordna tidtagning för hopptävling, både automatisk (finns att hyra på anläggningen från GHSK) och manuell, samt startsignaler för dressyren.
Efter avslutat evenemang återställs anläggningen, huset städas enligt checklista och ni fyller dessutom i checklistan för avslutat evenemang som lämnas i samband med återlämnande av nyckeln.

KRAV:
– Hyrestagaren skall vid bokning uppge officiella funktionärer för evenemanget.
– Hyrestagaren skall ha medverkat vid specifikt utlyst informationsträff innan evenemanget äger rum.

Vill du boka anläggningen för ett evenemang?
Maila din förfrågan på info@gbghorsepark.se

Om önskade datum är lediga återkommer vi med ett boknings- och hyresavtal som Ni skriver under och mailar tillbaka.
Ni erlägger en bokningsavgift på enligt aktuell prislista (se under respektive rubrik här till vänster), samma summa dras sedan av den totala hyran på slutfakturan. Bokningen är giltlig först när kontrakt är signerat och bokningsavgift betald.
Bokningsavgift återfås ej vid avbokning.

Efter avslutad tävling ska rapportering ske med antal starter per dag.
Rapporteringen sker via mail till GHP senast fem (5) dagar efter avslutad tävling, om rapportering dröjer utgår en förseningsavgift om 500kr. Efter rapporteringen skickar Göteborg Horse Park en slutfaktura till arrangören.

Med reservation för tryckfel.
GHP´s styrelse har tolkningsrätt.
Årskort och bokningsavgifter återbetalas ej.