Hyra paddocken för enskild ridning eller evenemang

Priserna gäller från och med 2023-01-01.

Årskort & Engångsridning & Privat bokning

Paddocken vinterunderhålls ej. 

Årskort

2500kr Årskort (icke medlem i GHSK)
1800kr Årskort (medlem i GHSK)

300kr i deposition för nyckeltag till grinden tillkommer, återfås vid återlämnande av tag.

Årskort gäller i 12 månader från inköpsdatum.
För medlemspris krävs medlemskap under hela årskortsperioden samt funktionärsinsats enligt GHSKs riktlinjer för medlemsrabatter.
Årskort återbetalas ej och kan inte heller pausas.
Årskortet är personligt och gäller för max 2 hästar ELLER 2 ryttare, för att lägga till fler hästar eller ryttare på årskortet betalar man 500kr/st – namn på hästar och ryttare skall alltid meddelas så det finns registrerat vid eventuell kontroll.
För årskortsinnehavare krävs ingen förbokning för enskild ridning, men kolla alltid i kalendern så det inte är bokat/stängt för annat evenemang.
Nyckeltag till grinden krävs för att komma in på området.

Maila info@gbghorsepark.se för att beställa ditt årskort.
Ange namn, adress, telefon, mail och personnummer.
Du beställer samtidigt din nyckel­tag, därefter får du en faktura från oss och när den är betald får du tagg och kort!

Alla som nyttjar anläggningen ska följa GHP´s ordningsregler.

OBS! Paddocken vinterunderhålles ej.

Engångsridning

150kr per tillfälle och ekipage (icke medlem i GHSK)
100kr per tillfälle och ekipage (medlemmar i GHSK)

Vid självständig swishar du avgiften till 123 56 27 666, märk “Engångsridning” samt mailar en printscreen på betalningen till ekonomi@ghsk.se
Behöver du en kod till grinden måste du höra av dig senast 3 dagar innan, enklast är att skriva till Göteborg Horse Park på Facebook/Messenger, alternativt maila.

Du ansvarar själv för att kolla i kalendern att anläggningen är ledig när du tänkt åka dit och inte är bokad/stängd för annat evenemang.

Alla som nyttjar anläggningen ska följa GHP´s ordningsregler.

Privat bokning

Bokning av banan för privat ridning, det vill säga att ingen annan rider samtidigt. 
Avser bokningar i maximalt 4h och på vardagar, privat bokning på helgdagar kan godkännas från fall till fall med relativt kort varsel, vid intresse kontakta oss på info@gbghorsepark.se

200kr/h + engångsavgift per ekipage för paddocken.

För bokning mailar du till info@ghsk.se minst 3 dagar före och uppger tider och antal ryttare, du får då en engångskod till grinden mot att du swishat avgiften.

Alla som nyttjar anläggningen ska följa GHP´s ordningsregler.

Bokning för evenemang

Högsäsong (april-september)
Hyra heldag eller helgdag

Hus 2000kr/dag alternativt 4000kr för hel tävling
Avgift per start 70 kr/start och dag samt 80kr/ekipage och dag gäller för MG

Minimidebitering om 8500kr/dag för hoppning och 7500kr/dag för övriga discipliner.

Bokningavgift om 3000kr erlägges vid bokning av anläggningen, detta belopp dras sedan av från slutfakturan.
Avbokning skall göras senast 21 dagar innan bokat datum, annars debiteras sen avbokning med 75% av minimibeloppet med avdrag för bokningsavgiften som redan är betald.

VAD GÄLLER?
Anläggningen i sin helhet ingår inkl hinderpark, dressyrstaket, avspärrningar, domartorn inkl 1st dator, domarbås, sekretariat inkl 1st dator och 1st skrivare, ljudanläggning, fyrhjuling, traktor, harvar och vält.

I hyran för hopptävling ingår 1st personal under tävlingsdagen som kör traktorn och vattnar/harvar efter väder och arrangörens instruktioner. OBS! Ingår ej i priset för övriga discipliner, där ingår preparering av banor före och mellan tävlingsdagar, under evenemanget sköts detta av arrangören själv.
Ni ansvarar själva för övrig banpreparering och underhåll med fyrhjuling & vält.

Tillgång till anläggningen från 17.00 dagen innan, om inte annat avtalats vid bokning.
Ni ansvarar själva för att ordna tidtagning för hopptävling, både automatisk (finns att hyra på anläggningen från GHSK, kontakta dem själva i god tid för förfrågan) och manuell, samt startsignaler för dressyren.
Efter avslutat evenemang återställs anläggningen, huset städas enligt checklista och ni fyller dessutom i checklistan för avslutat evenemang som lämnas i samband med återlämnande av nyckeln.

KRAV:
– Hyrestagaren skall vid bokning uppge officiella funktionärer för evenemanget.
– Hyrestagaren skall ha medverkat vid specifikt utlyst informationsträff innan evenemanget äger rum.

Hyra vardagskväll

Hus 500kr/kväll
Avgift per start 70kr/start eller 80kr/ekipage vid MG
Minimidebitering 2000kr/kväll
Bokningavgift om 500kr erlägges vid bokning av anläggningen, detta belopp dras sedan av från slutfakturan.
Avbokning skall göras senast 4 dagar innan bokat datum, annars debiteras sen avbokning med 75% av minimibeloppet med avdrag för bokningsavgiften som redan är betald.

VAD GÄLLER?
Anläggningen i sin helhet ingår inkl hinderpark, dressyrstaket, avspärrningar, domartorn inkl 1st dator, domarbås, sekretariat inkl 1st dator och 1st skrivare, ljudanläggning, fyrhjuling, harv och vält.
Vi preparerar banan inför, men ni ansvarar själva för banpreparering och underhåll under evenemanget.
Tillgång till anläggningen från 15.00 samma dag, om inte annat avtalats vid bokning.
Ni ansvarar själva för att ordna tidtagning för hopptävling, både automatisk (finns att hyra på anläggningen från GHSK) och manuell, samt startsignaler för dressyren.
Efter avslutat evenemang återställs anläggningen, huset städas enligt checklista och ni fyller dessutom i checklistan för avslutat evenemang som lämnas i samband med återlämnande av nyckeln.

Bokning för evenemang

Lågsäsong (oktober-mars)
Hyra heldag eller helgdag

Hus 2000kr/dag alternativt 3000kr för hel tävling
Avgift per start 60 kr/start och dag för och 80kr/ekipage och dag för MG

Minimidebitering om 4500kr/dag

Bokningavgift om 3000kr erlägges vid bokning av anläggningen, detta belopp dras sedan av från slutfakturan.
Avbokning skall göras senast 21 dagar innan bokat datum, annars debiteras sen avbokning med 75% av minimibeloppet med avdrag för bokningsavgiften som redan är betald.

VAD GÄLLER?
Anläggningen i sin helhet ingår inkl hinderpark, dressyrstaket, avspärrningar, domartorn inkl 1st dator, domarbås, sekretariat inkl 1st dator och 1st skrivare, ljudanläggning, fyrhjuling, traktor, harvar och vält.

I hyran för hopptävling ingår 1st personal under tävlingsdagen som kör traktorn och vattnar/harvar efter väder och arrangörens instruktioner. OBS! Ingår ej i priset för övriga discipliner, där ingår preparering av banor före och mellan tävlingsdagar, under evenemanget sköts detta av arrangören själv.
Ni ansvarar själva för övrig banpreparering och underhåll med fyrhjuling & vält.

Tillgång till anläggningen från 17.00 dagen innan, om inte annat avtalats vid bokning.
Ni ansvarar själva för att ordna tidtagning för hopptävling, både automatisk (finns att hyra på anläggningen från GHSK, kontakta dem själva i god tid för förfrågan) och manuell, samt startsignaler för dressyren.
Efter avslutat evenemang återställs anläggningen, huset städas enligt checklista och ni fyller dessutom i checklistan för avslutat evenemang som lämnas i samband med återlämnande av nyckeln.

Hyra vardagskväll

Hus 500kr/kväll
Avgift per start 60kr/start eller 80kr/ekipage vid MG

Minimidebitering 1500kr/kväll

Bokningavgift om 500kr erlägges vid bokning av anläggningen, detta belopp dras sedan av från slutfakturan.
Avbokning skall göras senast 4 dagar innan bokat datum, annars debiteras sen avbokning med 75% av minimibeloppet med avdrag för bokningsavgiften som redan är betald.

VAD GÄLLER?
Anläggningen i sin helhet ingår inkl hinderpark, dressyrstaket, avspärrningar, domartorn inkl 1st dator, domarbås, sekretariat inkl 1st dator och 1st skrivare, ljudanläggning, fyrhjuling, harv och vält.
Vi preparerar banan inför, men ni ansvarar själva för banpreparering och underhåll under evenemanget.
Tillgång till anläggningen från 15.00 samma dag, om inte annat avtalats vid bokning.
Ni ansvarar själva för att ordna tidtagning för hopptävling, både automatisk (finns att hyra på anläggningen från GHSK) och manuell, samt startsignaler för dressyren.
Efter avslutat evenemang återställs anläggningen, huset städas enligt checklista och ni fyller dessutom i checklistan för avslutat evenemang som lämnas i samband med återlämnande av nyckeln.

KRAV:
– Hyrestagaren skall vid bokning uppge officiella funktionärer för evenemanget.
– Hyrestagaren skall ha medverkat vid specifikt utlyst informationsträff innan evenemanget äger rum.

Vill du boka anläggningen för ett evenemang?
Maila din förfrågan på info@gbghorsepark.se

Om önskade datum är lediga återkommer vi med ett boknings- och hyresavtal som Ni skriver under och mailar tillbaka.
Ni erlägger en bokningsavgift på enligt aktuell prislista (se under respektive rubrik här till vänster), samma summa dras sedan av den totala hyran på slutfakturan. Bokningen är giltlig först när kontrakt är signerat och bokningsavgift betald.
Bokningsavgift återfås ej vid avbokning.

Efter avslutad tävling ska rapportering ske med antal starter per dag.
Rapporteringen sker via mail till GHP senast fem (5) dagar efter avslutad tävling, om rapportering dröjer utgår en förseningsavgift om 500kr. Efter rapporteringen skickar Göteborg Horse Park en slutfaktura till arrangören.

Med reservation för tryckfel.
GHP´s styrelse har tolkningsrätt.
Årskort och bokningsavgifter återbetalas ej.