-Vår ordförande Lisa Svensson har lämnat sin plats i styrelsen p g a utlandsflytt. Hanna Khazrai är vår nya ordförande. Hennes kontaktuppgifter hittar ni under kontakt.