Oval- och passbana på GHP

Oval- och passbana

För islandshästgrenarna har vi en oval­bana och en pass­bana som används vid träningar och tävlingar.
Längs ena långsidan på ovalbanan finns en läktare.

Se mer under Bokning.

Passbana

– 250 m lång
– Nytt underlag 2012
– Startboxar

Ovalbana

– Godkänd för internationella tävlingar
– 5 domartorn
– Läktare
– Nytt staket 2012

Bilderna på denna sida är fotograferade av Frida Westergren fridawestergren.com